Search form

HECHOS 11:28

28Xjats ku yja̱ꞌttøø, jøts tuꞌuk txøøwɨ Agabo, jaꞌ ɨdøꞌøn jam ojts tyanaayꞌøyɨ mayja̱a̱ꞌy agujkp, jamts ja kya̱jpxwaꞌkxy Espíritu Santo myøkꞌa̱jtɨngøjxp, jøts wya̱a̱ñ jøts ku ja yuu møkꞌampy myeenwa̱ꞌa̱ñ ya̱ na̱xwiiñ. Janch tɨy yɨdeꞌen, janch ja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen wɨnet ku Claudio wyɨnaty myøjwɨndsønꞌaty.