Search form

HECHOS 11:5

5―Jam ø wyɨnaty Jopɨt ja̱a̱ꞌy kya̱jpjotp, jøts Diosꞌajotꞌa̱jtpɨ wyɨnaty, jøts jadeꞌen nja̱ꞌwøø kidi ja ja̱a̱ꞌy kyuma̱ꞌa̱y, jadeꞌen nꞌejxpa̱a̱jty ejxɨm ja møj ma̱ntɨ, ku nꞌijxy kyɨda̱ꞌa̱ky tsa̱jpwemp tum wendɨ makta̱xk ɨskiinɨ, jøts wyɨngøøñ ma̱ øts jap wyɨnaty.