Search form

HECHOS 12:11

11Xjats ja tjanchja̱ꞌwøø ku yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsɨɨmy, jøts yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―Pø janch jadeꞌendamxɨ døꞌøn ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tø tjanchkexy ja yꞌa̱nkɨlɨs jøts øts ja xyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt jap puxøjkjøtpy, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy møøt ja wyɨndsøn Herodes jadeꞌen tø xkamɨmajada̱ꞌa̱ktɨ pønɨ sa̱ øts jaꞌ xtyimyjaꞌuktunwa̱ꞌa̱ndɨ.