Search form

HECHOS 12:19

19Xjats ja Herodes møk pyagajxɨyɨdøø jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt, kaꞌats ja ma̱ tꞌukpa̱a̱tnɨdøø. Xjats ja Herodes wya̱a̱dsojɨyɨdøø nɨdukɨꞌɨyɨ jøts ja tyuknɨga̱jpxwa̱ꞌa̱ñɨdɨ sudsoꞌampy ja Pedro pyɨdsɨɨmy, wɨnets ja Herodes ja yikꞌooꞌkɨñɨdøø. Xjats ku ja jadeꞌen yꞌadɨɨjch, wɨnets jam chooꞌna̱a̱ Judeɨt yꞌetjotp, jøts ñøjkxna̱a̱ tsɨnaabyɨ jam Cesarea.