Search form

HECHOS 12:22

22Xjats ja mayja̱a̱ꞌy jadeꞌen ñɨgyuma̱a̱p tjanchja̱ꞌwɨdɨ ku ja jadeꞌen kya̱jpxwaꞌkxy, jøts ja xem ya̱m møk yjanchnøømdɨ:

―Yøꞌ ɨxja kya̱jpxwaꞌkxy kaꞌap yø yja̱a̱ꞌyɨ, dios yøꞌ.