Search form

HECHOS 12:23

23Xjats ku jap wyɨnaty kya̱jpxwaꞌkxy, wɨnets ojts jatyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌa̱nkɨlɨs yikpa̱ꞌa̱mba̱a̱dyɨyɨ, jaꞌagøjxp jadeꞌen yjaty ku køꞌøm ñamyøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨyɨ, jøts ku ja Dios neꞌegɨ tkamøjpɨkta̱ꞌa̱ky. Ku ja jadeꞌen pyikyɨ, tɨnøꞌøk ɨdøꞌøn jam yꞌa̱m yjotp tøjkɨña̱a̱, jaꞌats jadiꞌiñɨ tsuꞌtskøjxnɨyøø.