Search form

HECHOS 12:7

7Wɨnets jatyɨ ñɨmejnɨyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌa̱nkɨlɨs, jøts jap puxøjkjøtpy yja̱jpøjkɨjxy. Xjats ja Pedro yikjɨjxy jøts ku tyiknɨwijy, wɨnets tnɨma̱a̱y yɨdeꞌen:

―Pɨdøꞌøk putyɨ.

Kuts ja pyɨdɨꞌɨky jøts ja kadeen jadeꞌeñɨ køꞌøm kyajna̱a̱,