Search form

HECHOS 12:9

9Xjats ja Pedro ɨxꞌoojk tpadsøøꞌñ ja a̱nkɨlɨs, nɨ tkanɨja̱wɨ pø janch kajanch ku ja yikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømwa̱ꞌa̱ñɨyɨ. Jadeꞌen ja̱jtp ja tja̱wɨ ja Pedro kidi ja̱a̱ꞌy kyuma̱ꞌa̱y.