Search form

HECHOS 13:11

11Ɨxya̱m ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myikꞌayoꞌomba̱a̱dɨyɨt; kunɨm me mda̱ꞌa̱nt wɨnjoox jøts may xøøw ɨdøꞌøn jadeꞌen xkawɨnꞌext ja xøøw.

Xjats tyimyjatyɨ tya̱a̱ñ jadeꞌen kugoots, wɨnets tꞌɨxa̱a̱y pønɨ pøn tuuꞌwetsɨyɨp.