Search form

HECHOS 13:12

12Xjats ku ja jadeꞌen tꞌijxy ja møj wɨndsøn sa̱ ja yja̱jty sa̱ ja kyubejty ja yikꞌadujkpɨ, wɨnets ja jatyɨ tjanchja̱ꞌwøø pønɨ sa̱ jaty ja tyukmadoojɨyøø ja Saulo møøt ja Bernabé. Janch tyimñɨguma̱a̱p ɨdøꞌøn ja tja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja yikꞌadujkpɨ jadeꞌen yja̱jtna̱a̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨn Jesús myøkꞌa̱jtɨngøjxp.