Search form

HECHOS 13:16

16Wɨnets ja Pablo tyanaagyukøø jøts ja kyøꞌ jaꞌayɨ tna̱nkyꞌijxyɨ, jaꞌ tyijpy jøts ja ja̱a̱ꞌy yꞌamoꞌondɨt jøts tpatmadoꞌodɨt, xjats ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―Ukpatmadowdɨ meets Israelɨt ja̱a̱ꞌy pønɨ pøn jaty ja Dios twɨndsøꞌjkɨdɨp: