Search form

HECHOS 13:17

17Meets Israelɨt ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ pøn adøm ndiosꞌa̱jtyɨndɨp, jaꞌ ojts twɨꞌixy adøm nꞌa̱pteetyꞌamøjtɨ jøts ja tpɨkta̱ktɨ adøm ndsɨnaadya̱a̱jktɨ janch møj, wɨnet ja yja̱jty ku wyɨnaty nay jam chøønɨdɨ Egiptɨt ja̱a̱ꞌy yꞌetjotptɨ jadeꞌen ejxɨm ja ja̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy; xjats ja møkꞌampy jadɨgojk køꞌøm ja Dios tyimyikpɨdsøøjmɨyɨdøø nay jam,