Search form

HECHOS 13:2

2Tuꞌukpɨ xøøw ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jadeꞌen ñamyujkɨdøø jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm twɨndsøꞌjkɨdøø, ayuuꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn wyɨnaty ku ja Espíritu Santo wya̱a̱ñ:

―Jɨgaxtɨ yø Bernabé møøt yø Saulo, jøts ttuꞌundɨt midi øts yø tø ndanɨwa̱a̱dsowɨdɨ.