Search form

HECHOS 13:26

26Xjats ja Pablo yja̱a̱ka̱jpxwaꞌkxy, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Meets mɨguꞌuktøjktɨ, pønɨ pøn jaty ja Abraham myɨguꞌukꞌajtpy, jøts nayɨdeꞌen pønɨ pøn ja Dios twɨndsøꞌjkɨdɨp, yø kajpxy yø ayuujk yøꞌ adøm ndanɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨp midi øts ɨxya̱m nnɨga̱jpxwampy.