Search form

HECHOS 13:31

31Xjats ku pyɨdsɨɨmy, wɨnets ojts jeky ña̱nkyꞌijxyɨyɨ jam ja̱a̱ꞌy wyɨndump midi myøøtwɨdejt ku chooꞌndøø Galilea jøts ñøjkxtøø Jerusalén. Jaꞌ ɨdøꞌøn ɨxya̱mdɨ pøn tka̱jpxtɨp tmadya̱ktɨp ja Jesús jøts ttukmadoꞌodɨt ja ja̱a̱ꞌy.