Search form

HECHOS 13:35

35Paty nayɨdeꞌen jaduꞌukpɨ salmo wya̱ꞌa̱ñ: “Kaꞌats me Dios Teety ja xyikja̱tt jadeꞌen jøts øts nnɨneꞌkx wyɨndɨgøꞌøty, pø xtsøkyꞌa̱jtpxɨ mets.”