Search form

HECHOS 13:39

39Jaꞌayɨ døꞌøn tuꞌumchɨ nɨdukɨꞌɨyɨ tpojkpɨmaaꞌkxp pønɨ pøn ja janchja̱ꞌwɨyɨp ja yꞌayuujk, jøts nɨ ja Moisés kyutujk jadeꞌen kyapojkpɨmeeꞌkxy pønɨ pøn ja tpadump.