Search form

HECHOS 13:4

Ku ja Jesús kyudanaabyɨ kya̱jpxwa̱ꞌkxtøø jam Chipre

4Xjats ku jadeꞌen ja Saulo møøt ja Bernabé yiktsooꞌnɨñɨdøø ja Espíritu Santo, wɨnets ñøjkxtøø ma̱ jam txøøwɨ Seleucia. Jamts ja ba̱rkɨ ttatøjkɨdøø jøts ñøjkxtøø jam Chipre.