Search form

HECHOS 13:44

44Xjats ku ja tpa̱a̱tkojma̱a̱ jaduꞌukpɨ pooꞌkxɨn xøøw, ku ja tjanchpatmadowa̱ꞌa̱ndɨ ja Dios kyajpxy, wɨnets jawaanɨ kyameengɨjxy nɨdukɨꞌɨyɨ ja ka̱jp.