Search form

HECHOS 13:45

45Xjats ku døꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tꞌejxtøø, wɨnets ja Pablo yiktamɨꞌama̱ꞌa̱tꞌa̱jttøø ja namay ja̱a̱ꞌy jøts yikmɨꞌa̱mbøktøø, xjats yiknɨmaadyøø ku ja ja̱a̱ꞌy nugo twɨnda̱a̱yꞌa̱ttɨ.