Search form

HECHOS 13:47

47Kumɨ jadeꞌen øøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tø xꞌaneꞌemy ku yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

Tø me nbɨkta̱ꞌa̱ky jøts øts nꞌøgyajpxy nꞌøyꞌayuujk xukmadoꞌojɨt tukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy,

jøts xnɨja̱wɨdɨt sudsoꞌampy ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.