Search form

HECHOS 13:48

48Xjats ku døꞌøn jadeꞌen tmadoodøø pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, wɨnets ja yjanchxonda̱ktøø jøts ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ kudam ja Dios kyajpxy janchꞌøy; jøts nɨdukɨꞌɨyɨ jaꞌ tmɨbøjkøxtøø pøn wyɨnaty ja Dios køꞌøm tø tpɨkta̱ꞌa̱ky, jøts nɨjuunɨ xøøw ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn kyawɨndɨgøꞌødyɨt.