Search form

HECHOS 13:51

51Wɨnets ja Pablo møøt ja Bernabé twɨnaptøø ja puꞌux jam tyekyøjxp, jøts jadeꞌen ttukꞌejxtɨt ku jadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy ja tkaꞌøyja̱wɨdɨ, wɨnets jam ñøjkxnɨdɨ ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Iconio.