Search form

HECHOS 14:10

10Wɨnets ojts møk tjanchmɨgajpxy jøts tnɨma̱a̱y:

―Tatanɨ yø mdeky tɨɨy.

Jøts ja ya̱a̱ꞌdyøjk wya̱ꞌkukøø tukwoꞌonjɨꞌɨgyɨ xjats jadeꞌeñɨ yøꞌøbyɨjky.