Search form

HECHOS 14:14

14Ku tnɨja̱ꞌwɨdøø ja Jesús kyudanaabyɨ ja Bernabé ja Pablo jøts yjotmayꞌooꞌkpøknɨdøø, jøts ja wyet tkøøꞌtstøø waanɨ jaꞌagøjxp ku jadeꞌen yikwɨndsøꞌøgɨdɨ ejxɨm ja Diosɨn, wɨnets tyøjkɨdøø mayja̱a̱ꞌy agujkp jøts møk yɨdeꞌen wya̱ndøø: