Search form

HECHOS 14:18

18Øy ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy møk yjayiknɨmaadyɨ, kaꞌ pøn tmadøøy, kuwa̱nɨ tyimyikꞌookwa̱ꞌa̱ndɨ ja tsaka̱a̱ jøts ja Pablo møøt ja Bernabé jadeꞌen yiktawɨndsøꞌøgɨwya̱ꞌa̱ndɨ ejxɨm ja Diosɨn.