Search form

HECHOS 14:2

2Xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn tkababøjktɨp ja Dios kyajpxy, jaꞌats tꞌaga̱jpxɨdøø pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ jøts ja tyikwɨnmaamya̱ꞌtnɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨdɨp.