Search form

HECHOS 14:22

22Ku ja Pablo møøt ja Bernabé jam yja̱ꞌjty tuꞌuk tuꞌuk jaꞌabɨ ka̱jp, wɨnets tka̱jpxjotꞌamøjkɨdøø pøn jaty ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨdɨp, jøts ku Jesús yjaꞌ tuꞌugyɨ tpaduujnɨdɨt, nayɨdeꞌen yiknɨmaadyøø kuwa̱nɨ ja ayoꞌon yikpa̱a̱ty ku jap ndøkɨwya̱ꞌa̱nɨnt ma̱ Dios kyutujk, midi ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy.