Search form

HECHOS 15:13

13Ku ja Pablo jøts ja Bernabé kya̱jpxꞌaba̱a̱jttøø, jøts ja myɨguꞌuk midi Jacobo txøøwꞌa̱jtmɨp, jaꞌats wa̱a̱n:

―Meets mɨguꞌuktɨ, ukmadowdɨ waanɨ: