Search form

HECHOS 15:16

16Wɨmbejtkojmɨp øts jadɨgojk, jøts nbɨkta̱ꞌa̱kt nayɨdeꞌen sa̱m yꞌijty ja David tjagyepy ja kutujk;

jøts øts njaꞌ nɨdukɨꞌɨyɨ xpaduujnɨdɨt pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ,