Search form

HECHOS 15:19

19Xjats ja Jacobo tja̱a̱knøjmɨ ja ja̱a̱ꞌy jøts wya̱a̱ñ:

―Kaꞌ nugo xmɨga̱jpxtɨt pøn kaꞌap yꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ, pøn ja Jesús yjaꞌ tuꞌugyɨ tpadunwa̱jnɨdɨp, pøn tø tmajtstutnɨdɨ ja myøja̱a̱ꞌchɨna̱a̱ꞌyɨn.