Search form

HECHOS 15:5

5Xjats wɨna̱a̱gɨn ja fariseɨt ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja Jesús yjaꞌ tpaduujnɨdɨp, wya̱ꞌkukɨdøø jøts wya̱ndøø:

―Kuwa̱nɨ yø tpaduujnɨdɨt Moisés kyutujk pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ øy yø Jesús yjaꞌ yjayikpaduñ, jøts kuwa̱nɨ ejxpajt yikmoꞌodɨt ñeꞌkxkøjxp.