Search form

HECHOS 15:7

7Tø wyɨnaty jeky tka̱jpxꞌøyɨdɨ, jøts ja Pedro tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jøts tnɨma̱a̱y:

―Meets mɨguꞌuktøjktɨ, mee mnɨja̱ꞌwɨp jøts ku øts ja Dios jekyɨp xwɨwich, jøts øts ndukmadoꞌot ja ja̱a̱ꞌy pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, sudsoꞌampy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm xpojkpɨmaaꞌkxɨndɨt jøts ja tmɨbøktɨt.