Search form

HECHOS 16:16

16Wɨnets yɨdeꞌen yja̱jty ku øø wyɨnaty nnijkxy ma̱ ja̱a̱ꞌy jam Diosꞌajotꞌa̱ttɨ, xjats øø nmɨnabya̱jtɨyɨ tuꞌuk ja kiixy midi wyɨnaty xɨmaapy, ja mɨkuꞌ wyɨnaty myøøtꞌijtpy, aneꞌemy ɨdøꞌøn ja yꞌity. Ku ja jadeꞌen myɨxɨmay janchnɨmeenbyøjkɨyɨp ja wyɨndsøn jaꞌ pøn ja yꞌijty anaꞌamɨyɨp.