Search form

HECHOS 16:17

17Jaꞌabɨ kiixy øø xpawɨdejtøjkɨña̱a̱, xjats ojts møk yjanchwa̱ꞌa̱ñ jam mayja̱a̱ꞌy agujkp:

―Ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌy møk tjanchmɨdundɨp ja Dios midi jap tsa̱jpjøtpy, yøꞌ tka̱jpxwa̱ꞌkxtɨp ja Dios kyajpxy sa̱ ja xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨt.