Search form

HECHOS 16:26

26Xjats ku chuuꞌmɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja ujx møk yjanchmiiñ, wɨnets ja puxøjk møk yjantyimyꞌadɨɨjch. Jøts ja puxøjkꞌa̱a̱w tukɨꞌɨyɨ yꞌaxetutkøjxna̱a̱, jøts ja puxøjk ja̱a̱ꞌy pyaktsum nayɨdeꞌen wyɨna̱køjxtøø.