Search form

HECHOS 16:34

34Wɨnets ja puxøjk adsɨnaabyɨ twa̱a̱y kaabyɨ jap tyøjkjøtpy, janch øy janch tsuj wyɨnaty ñayja̱ꞌwɨñɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ møøt ja yꞌuꞌnk ja ñɨdøꞌøxy, kumɨ tø ja wyɨnaty ja Dios tjanchja̱wɨdɨ.