Search form

HECHOS 16:7

7jøts jam yja̱ꞌttøø tsa̱wa̱ꞌa̱nꞌa̱m ma̱ et jaduꞌuk txøøwɨ Misia, jam wyɨnaty yjatøkɨwya̱ꞌa̱ndɨ ma̱ et jaduꞌuk txøøwɨ Bitinia, nɨkaꞌ ja Espíritu wya̱a̱ñ jøts jam tyøkɨdɨt.