Search form

HECHOS 17:6

6Kumɨ kaꞌap ja tpa̱a̱ttɨ jap tøjkjøtpy, wɨnets ja tma̱tstøø ja kudøjk møøt ja myøøtjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ, xjats tpawetstøø tpakooꞌtstøø, kudunk wyɨndump tyiknøjkxtøø, xjats ja Pablo jøts ja Silas yikxɨguya̱xtøø, jøts jadeꞌen wya̱ndøø:

―Jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy pøn wɨdejttɨp jøts tukɨꞌɨyɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy tyikwɨnma̱a̱ꞌnmya̱tkøxtɨ, tønɨm ja ya̱ nayɨdeꞌen yja̱ꞌtmɨdɨ,