Search form

HECHOS 18:14

14Xjats ku ja Pablo wyɨnaty tyimgya̱jpxwa̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja Galión tnɨma̱a̱y ja israelɨt ja̱a̱ꞌy:

―Ku jeexyɨp ja kajaa wɨnma̱a̱ꞌñ, uk ja møk ayoꞌon jee tø tyuñɨ, øts ja jeexyɨp nyikwɨngukɨp meets israelɨt ja̱a̱ꞌy;