Search form

HECHOS 18:6

6Ku ja Pablo jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, wɨnets yikmɨꞌa̱mbiky jøts ja ojts yikmɨdsepiky, ojts yiktsepkajpxy. Wɨnets ja Pablo ja wyet twɨxijty, ja ejxa̱ꞌa̱n jadeꞌen tmøꞌøy jøts ku jadeꞌen jaayɨba̱a̱t tmajtstuꞌutt, wɨnets wya̱a̱ñ:

―Mgøꞌømbøky meets wyɨnaty ku mꞌanmɨja̱ꞌwɨn wyɨndɨgøꞌødyɨt; øts kaꞌ mee nꞌuktunkꞌa̱jtnɨ. Ejxtɨ sa̱ xꞌejxtɨ, ɨxya̱m øts jam neꞌegɨ nnøjkxt ka̱jpxwa̱ꞌkxpɨ ma̱ pøn kyaꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ. Tø net jaaba̱a̱t nmajtstuꞌuttɨ.