Search form

HECHOS 19:10

10Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja jam tyuuñ majtsk jumøjt, jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ojts tnɨja̱ꞌwɨgyøxtɨ jagamba̱a̱t ja Jesús kyajpxy, jadeꞌen ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jøts nayɨdeꞌen pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, pøn tsɨnaadyɨp Asia etjotp.