Search form

HECHOS 19:13

13Jam wyɨnaty nɨwɨna̱a̱gɨn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn nugo wɨdejttɨp ka̱jp ka̱jp. Jaꞌ ja tyunkꞌa̱jttɨp ja mɨxɨmaaky ja mɨmuuꞌkk, jøts jadeꞌen ja mɨkuꞌ ttukmajtstuꞌuttɨ ja ja̱a̱ꞌy, nay ja Jesús myøkꞌa̱jtɨn yiktunwa̱jnɨp, jøts tnøjmɨ ja mɨkuꞌ:

―Øts wa̱mp, majtstuꞌut yø ja̱a̱ꞌy Jesús myøkꞌa̱jtɨngøjxp midi kya̱jpxyøꞌøpy ja Pablo.