Search form

HECHOS 19:8

8Tɨgøøk poꞌ ja Pablo jap yøꞌøyꞌijty jam tsa̱ptøjkjotp ma̱ jam møkꞌampy kya̱jpxwaꞌkxy, jøts ttukmɨbiky jadeꞌen ja ja̱a̱ꞌy sudsoꞌampy ja Dios ja nɨtana̱a̱ꞌyɨn tpɨkta̱ꞌa̱ky.