Search form

HECHOS 2:11

11Nay jaa ja ja̱a̱ꞌy ya̱ tø yja̱ꞌa̱ttɨ midi tsooꞌndɨp jam Creta, jam Arabia; nɨdukɨꞌɨyɨ yø jadeꞌen tø nmadøøꞌyɨndɨ ku yø tnɨga̱jpxtɨ tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ja Dios myøkꞌa̱jtɨn, jøts jadeꞌen xmɨgajpxyɨndɨ sa̱ adøm nꞌayuujk nɨduꞌuk nɨduꞌuk.