Search form

HECHOS 2:12

12Jadeꞌen ja nawya̱jnɨdøø, nɨgyuma̱a̱p ɨdøꞌøn tyimyja̱ꞌwɨdøø, jadiꞌiñɨ ja kyaꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨdɨ xjats ja xem ya̱m ñañɨma̱a̱jyɨdøø ti døꞌøn tuujnɨp.