Search form

HECHOS 2:13

13Jamts ja ja̱a̱ꞌy jaduꞌuktɨ pøn ttaxektɨp, yɨdeꞌen ja ñawya̱a̱ꞌmɨyɨdɨ:

―Mujkɨdɨp yø ja̱a̱ꞌy, paty yø jadeꞌen yꞌamuꞌugyɨka̱jpxtɨ.