Search form

HECHOS 2:14

Ku ja Pedro ojts kyajpxy jam mayja̱a̱ꞌy agujkp

14Ku døꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen ñawya̱jnɨdøø, wɨnets ja Pedro wya̱ꞌkukɨdøø møøt ja ñɨmaktuꞌukpɨ myɨguꞌuk, jøts møkꞌampy tmɨgajpxy ja mayja̱a̱ꞌy, jøts tnøjmɨ:

―Meets Judeɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts nayɨdeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty ya̱ tsɨnaadyɨp Jerusalén, ukja̱ꞌgyukɨdɨ yikxon midi øts ɨxya̱m nnɨga̱jpxwampy.