Search form

HECHOS 2:17

17Ku wyɨnaty ja na̱xwiiꞌñɨt tyɨga̱tswa̱nɨ,

wɨnets øts jaꞌabɨ xøøw møkꞌampy ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nduktatøkɨt ja nꞌEspíritu Santo ømya̱ga̱jpɨ;

nyikugajpxyꞌa̱tp øts ja mutskuna̱ꞌjktøjktɨ,

jøts ndukwɨnguma̱ꞌa̱p øts ja wa̱jtyøjktɨ kiixyɨꞌɨdɨ sa̱ wyɨnaty yja̱twa̱ꞌa̱ñ ya̱ na̱xwiiñ,

jøts nayɨ xwɨnguma̱ꞌa̱dɨp øts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ.