Search form

HECHOS 2:18

18Xjats øts nay jaꞌabɨ xøøw møkꞌampy nøjkx nduktatøkɨdɨ ja nꞌEspíritu Santo jaꞌabɨ døꞌøndɨ, pøn øts njaꞌ wyɨnaty amumjoojt xpadunwa̱jnɨyɨdɨp,

jaꞌats øts nꞌayuujk nøjkx møkꞌampy xka̱jpxwa̱ꞌkxɨyɨdɨp, øy ja yjaya̱a̱ꞌdyøjkɨ øy ja yjatøꞌøxyøjkɨ.